Tasmanroutes

Ontdek en beleef Groningen met de Tasmanroutes een verzameling van aanloop- en doorgaande vaarroutes weergegeven op de Tasmanvaarkaart.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water
previous arrow
next arrow
Slider

Groningen

Jachthavens in Groningen
Voor recreatie vaarders zijn er in de stad meerde overnachting mogelijkheden zoals de jachthaven Oosterhaven, de Zuiderhaven (naast de Westerhavensluis) en de Stadsjachthaven Reitdiep. Deze laatste verhuurt kleine elektrische sloepen waarmee men door de stad kan toeren zonder dat brugbediening vereist is.

Tasmantoren in Stad
Op de splitsing van het Eemskanaal, Winschoterdiep en de Hunzehaven, is de Tasmantoren, ook wel ‘de poort van Groningen’ genoemd, in volle glorie bewonderen. Het gebouw telt 24 verdiepingen en is met 75 meter één van de hoogste panden van de stad.

Musea

Groningen heeft het rijkste culturele aanbod van alle provincies in Nederland. Er zijn vier musea. Naast het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn dat het Groninger Museum, het Universiteitsmuseum en het GRID grafisch museum.

Hoge der A, in het A-kwartier, op een steenworp van het Scheepvaartmuseum

Hoge der A en Lage der A zijn straten langs beide zijden van de A tussen de Brugstraat en de Visserstraat. Hoge duidt op de hoge kade langs de A aan de oostzijde. De lage kade is gelegen aan de westelijke oever. Gezegd wordt dat de hoge kade werd gebruikt voor het lossen van schepen bij hoogwater en de lage bij laagwater. Tot 1877 was de invloed van de zee merkbaar in de stad. Na de afdamming van het Reitdiep was dat niet meer het geval.

Highlights in de stad
www.visitgroningen.nl

Varen door het A-kwartier
Vanuit de Drentse A – deels nu het tracé van het Noord-Willemskanaal – stroomt het water vanaf het Drentse plateau naar de stad Groningen, dat tot 1040 een klein Drents dorp was. Nu kom je aan in de Zuiderhaven met aan de linkerhand het sluisje naar het Hoendiep.

Neem je in de Zuiderhaven het Verbindingskanaal (rechtsaf), dan vaar je via het NS Station en het Groninger Museum via de Oosterhaven richting het Eemskanaal.

Vaar je in de Zuiderhaven rechtdoor, dan zie je rechts de Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze, deze ligt echter aan de A! Links aan de kade ligt de Nicolaas Mulerius, het zeilschip van de studenten zeilvereniging Mayday. Vaar verder, neem de Museumbrug (het gebouw rechts was vroeger het Groninger Museum) aan de wal van de Museumtuin ligt de trots van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, museumschip de Emma. Op de plaats van Minerva, het oude Groninger Museum, lag tot het eind van de 19e eeuw de scheepswerf De Mottenberg.

De houten steiger iets verderop rechts markeert de vroegere ingang van het Zuiderdiep, de middeleeuwse zuidelijke stadsgracht. Nu is heet het Gedempte Zuiderdiep.
Hier vertrokken de beurtschepen naar het zuiden over het Noord-Willemskanaal naar Assen. Waar nu een rij moderne appartementen staan stond het Asser Veerhuis. Daar voor de wal was de vaste aanlegplaats voor de motorbeurtboten van de Drentsche Stoombootmaatschappij.

Verder varend staat rechts aan de wal aan het zogenoemde Kleine der A het pomphuis, oorspronkelijk een pompgebouw van de brandweer voor aanvoer van bluswater vanuit de A naar de Grote Markt. Nu is hier een (pop-up)museumcafé van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Op de wal rechts stonden in de late middeleeuwen tot de 17e eeuw diverse putstoelen voor de aanvoer van drinkwater uit de A rechtstreeks naar de huizen. Ook de vele bierbrouwerijen langs de A en verderop langs het Hoge en Lage der A werden door putstoelen van water voorzien.
Achter de gevelwand rechts en de groene garagedeur bevindt zicht het Noordelijk Scheepvaartmuseum met de hoofdingang aan de Brugstraat.

Eenmaal door de A-brug komt u in het oudste handelsgebied van Groningen en het centrum van het A-kwartier. Hier woonden als sinds de middeleeuwen kooplieden, brouwers, handelaren en welgestelden. De kade rechts heet Hoge der A, en links heet het Lage der A. Het Hoge der A was de kade van de oude middeleeuwse stad. De huizen hier stammen grotendeels uit de middeleeuwen. In feite is dit deel van de A (vanaf de vroegere ingang van het gedempte Zuiderdiep) de westelijke middeleeuwse stadsgracht. Er staan aan het Hoge de A verschillende pakhuizen. Dit was al vanaf de late middeleeuwen het laad- en losgebied van schepen.

Aan het einde van het Hoge en Lage der A gaat u door de Vissersbrug. Voor de vissersbrug op het pleintje rechts was tot de 19e eeuw de visafslag, ook wel de Vischbanken genoemd. De vis werd hier aangevoerd over het Reitdiep vanaf Zoutkamp.

Eenmaal door de brug voegt de rivier de Hunze zich vanaf rechts bij de A, twee rivieren die vanuit Drenthe hier samenkomen en linksaf verder gaan als Reitdiep. We komen in de Noorderhaven. Eigenlijk is deze vrijhaven aan de rechterhand het laatste stuk van de rivier de Hunze die in het zuidoosten de stad binnenkomt en vanaf daar eigenlijk de noordelijke en oostelijke middeleeuwse stadsgracht vormt. Het witte gebouw aan de overzijde staat op de plek waar tot het begin van de 20 eeuw een scheepswerf was, de Noorderwerf.
Waar het Reitdiep links begint lag tot het eind van de 19e eeuw de waterpoort die onderdeel was van de stadswal. Daarachter was weiland en begon het lange Reitdiep zijn kronkelende loop naar zee.