Tasmanroutes

Ontdek en beleef Groningen met de Tasmanroutes een verzameling van aanloop- en doorgaande vaarroutes weergegeven op de Tasmanvaarkaart.

Hoor het geluid en ervaar de sfeer van een traditionele scheepswerf

Historische Scheepswerf Wolthuis

Groninger Maritieme Musea Online

Slider

Historische Scheepswerf Wolthuis

Noorderstraat 308
9611 AT 9611 AT Sappemeer
0598 - 395 676
post@historischescheepswerf.nl
www.historischescheepswerf.nl
Openingstijden:

Het museum is op afspraak te bezoeken.

Volgens een kaart, in 1691 in opdracht van de stad Groningen getekend door Johannes Tideman, was er meer dan 300 jaar geleden al een scheepswerf gevestigd op de plaats die toen bekend stond als Stadsplaats nummer 15. Tegenwoordig is dat Noorderstraat 308 in Sappemeer. Bijna zonder onderbrekingen zijn vanaf die tijd tot 1983 op diezelfde plaats voortdurend allerlei soorten zee- en binnenvaartschepen gebouwd en gerepareerd. Nadat het Winschoterdiep definitief werd gedempt, verloor de werf haar bestaansmogelijkheid omdat er geen schepen meer konden komen.

Historische achtergrond
Vrij snel daarna ontstond het idee om de werf om te vormen tot een museum. Dat idee werd ingegeven door de historische plek, de monumentale gebouwen en de waardevolle collectie gereedschappen en machines. Onafhankelijk van deze plannen ontstond omstreeks 2000 het initiatief om in de gemeente Hoogezand-Sappemeer een historische scheepswerf op te richten, vanwege het grote belang dat de scheepsbouw eeuwenlang voor de gemeente heeft gehad en nog steeds heeft. Kort daarop kwamen deze twee initiatieven bij elkaar. De Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer (SHSHS) werd opgericht met als doel een historische scheepswerf te realiseren aan de Noorderstraat 308. Zowel het belang van de scheepsbouw voor de gemeente en de provincie Groningen als het belang van het nog bestaande werfcomplex, dat inmiddels rijksmonument was geworden, konden op die manier tot hun recht komen.

De werf
De werf is teruggebracht in de staat van begin 1900 en laat zien hoe in de 20e eeuw op ambachtelijke wijze ijzeren schepen werden gebouwd. De 100 jaar oude machines en de toen gebruikte scheepsbouwmethodes worden aan de bezoekers gedemonstreerd. In een permanente expositie wordt aan de hand van werktuigen, tekstborden en geluiden het volledige bouwproces getoond. Op de dwarshelling ligt vaak een schip voor onderhoud of reparatie.
In het bezoekerscentrum kan men, onder het genot van een kopje koffie, films bekijken of de bibliotheek raadplegen.