Tasmanroutes

Ontdek en beleef Groningen met de Tasmanroutes een verzameling van aanloop- en doorgaande vaarroutes weergegeven op de Tasmanvaarkaart.

De historie van de visserij bij de historische sluis Boog van Ziel

Visserijmuseum Termunterzijl

Groninger Maritieme Musea Online

Slider

Visserijmuseum Termunterzijl

Mello Coendersbuurt 38
9948 PN Termunterzijl
06 - 514 018 19
voorzitter@visserijmuseumtermunterzijl.nl
www.visserijmuseumtermunterzijl.nl
Openingstijden:

Zondag van 13.30 tot 17.00 uur

Het museum geeft u een inkijk in de geschiedenis van het Eems-Dollard gebied. Termunterzijl (Ziel) veranderde van een drukke koopvaardijhaven tegen het eind van de negentiende eeuw in een visserijhaven. Vanaf het begin van de huidige eeuw verdween langzamerhand de commerciële garnalenvisserij. Het dorp behield echter een maritiem en toeristisch karakter. Gedurende de wintermaanden worden lezingen gehouden, de thema’s staan altijd in directe relatie tot het gebied.

  • Een flinke uitbreiding van het museum is aanstaande.
  • Een moderne aanpak, wisseltentoonstellingen, samenwerking met musea met gerelateerde doelen.
  • Uitbreiding van de collectie en aandacht voor de kustverdediging, alsmede het verbeteren van het leven in het water van de Eems en Dollard.
  • De samenwerking met het Groninger Landschap, Grommo en andere instanties zullen ertoe leiden dat het museum een bredere invulling krijgt.