Tasmanroutes

Ontdek en beleef Groningen met de Tasmanroutes een verzameling van aanloop- en doorgaande vaarroutes weergegeven op de Tasmanvaarkaart.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water
previous arrow
next arrow
Slider

Over ons

Groninger Maritieme Musea Online en afgekort: GROMMO, is de verzamelnaam waaronder alle maritieme musea in de provincie Groningen zich presenteren.

Op deze website kunt u alle informatie, zoals openingstijden, adressen en informatie van de musea, makkelijk vinden. Ook geven we een overzicht van alle activiteiten en tentoonstellingen op maritiem gebied van de Groninger Maritieme Musea.


Abel Tasman Museum

Ontdek leven en reizen van Nederlands grootste ontdekkingsreiziger. Het Abel Tasman Museum toont het leven en de ontdekkingen van Tasman, zijn werk bij de VOC, de culturen waarmee hij in aanraking kwam en de geschiedenis van zijn geboortedorpje Lutjegast.


Lees meer...

Historische Scheepswerf Wolthuis

Volgens een kaart, in 1691 in opdracht van de stad Groningen getekend door Johannes Tideman, was er meer dan 300 jaar geleden al een scheepswerf gevestigd op de plaats die toen bekend stond als Stadsplaats nummer 15. Tegenwoordig is dat Noorderstraat 308 in Sappemeer. Bijna zonder onderbrekingen zijn vanaf die tijd tot 1983 op diezelfde plaats voortdurend allerlei soorten zee- en binnenvaartschepen gebouwd en gerepareerd. Nadat het Winschoterdiep definitief werd gedempt, verloor de werf haar bestaansmogelijkheid omdat er geen schepen meer konden komen.


Lees meer...

Kapiteinshuis

‘Stap eens binnen in de 19e eeuw’ is de toepasselijke slogan van museum Het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela en niet zonder reden. Wie er binnen stapt, heeft het gevoel terug te gaan in de tijd. In de voorkamer heb je het idee dat de kapitein net even is opgestaan om even met zijn vrouw een wandelingetje te maken en elk moment terug kan komen om u zijn sterke verhalen te vertellen.


Lees meer...

Loodskotter Eems No. 1

Het was in de jaren negentig van de vorige eeuw dat bij een aantal mensen in de gemeente Delfzijl het idee ontstond om met een replica van een oud schip de maritieme historie van de havenstad Delfzijl te doen herleven.


Lees meer...

Museum de Verzamelaar

Laat u prettig verrassen in dit gezellige en gemoedelijke plattelandsmuseum. De collecties tonen ‘voor elck wat wils’. Of het nu antieke poppen of de maten en gewichten uit de Napoleontische tijd betreft. Centraal staat een grote collectie vooroorlogse buitenboordmotoren vanaf 1910.


Lees meer...

MuzeeAquarium

Het MuzeeAquarium is voortgekomen uit verschillende musea. Eén daarvan is het in 1929 opgerichte Handelsmuseum van Nationale en Overzeesche producten, dat was gevestigd in een pand van de bekende Delfzijlster Zeevaartschool. Het museum wilde laten zien wat de scheepvaart te bieden had.


Lees meer...

Noordelijk Scheepvaartmuseum

In de twee mooiste middeleeuwse gebouwen van de stad vindt u het Noordelijk Scheepvaartmuseum. In het Canterhuis en het Gotisch huis ziet u de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en van deze twee fraaie panden.


Lees meer...

Reddingboot Gebroeders Luden

De Stuurhut is het onderkomen van de stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden. Hier komen de vrijwilligers elke dinsdag om te klussen en vergaderen. Ook is er een kleine expositieruimte waar het verhaal van de reddingboot verteld wordt. Hier kunt u op dinsdag terecht, of op andere dagen en voor groepen op afspraak.


Lees meer...

Stichting Nomadisch

Luxemotor Nomadisch
Geschiedenis van een bijzonder schip

Luxemotor
Een luxemotor is een type schip, dat met het invoeren van de verbrandingsmotor in de scheepvaart ontwikkeld werd. In de traditionele zeilschepen was meestal geen plaats voor een dergelijke motor. Vaak loste men dit op door motorscheepje, een zgn. opduwer, te laten bouwen dat achter het schip werd vastgemaakt en zo de voortstuwing verzorgde. Uiteindelijk werd er een totaal ander schip ontworpen, waar ruimte was voor een motor onder het stuurhuis. Om de schroef voldoende rendement te geven werd ook een andere vorm van het achterschip noodzakelijk. Dat gaf weer de mogelijkheid om achter het stuurhuis een ruime kajuit te bouwen. Zo ontstond er een gerieflijke accommodatie en samen met een geheel andere wijze van sturen, met een stuurrad in plaats van een helmstok, kreeg men een mate van comfort, die in de schipperij niet bekend was. Dit type schip kreeg dan ook al snel de naam “luxemotor”.

Faillissement van de werf tijdens de bouw
In 1928 hebben Jan Veldman en zijn echtgenote Tijtje van der Wijk opdracht gegeven aan de scheepswerf Thiecke in Martenshoek tot de bouw van een luxemotor.
Tijdens de bouw van het schip kwam de werf in financiële problemen en moest men het faillissement aanvragen. De rechtbank heeft toen besloten, omdat er al méér dan 90% van de bouwkosten was betaald, dat Jan Veldman samen met z’n oudste zoon Hendrik en de werfbaas, het schip mochten afbouwen en te water laten. Zoon Berend was op dat moment 3 jaar oud. Toen op 8 juni 1944 Jan Veldman in Hengelo aan een hartstilstand overleed, ging Berend zelfstandig met het schip varen, in dienst van zijn moeder Tijtje. Op 1 juni 1950 werd Berend enig eigenaar van het schip.

Er werd jaren vracht gevaren, totdat er in het midden van de vorige eeuw een vraag naar grotere laadruimtes ontstond. Toen werd besloten de holte van het schip te vergroten, door het gangboord omhoog te brengen. De werkzaamheden vonden plaats bij fa. Hicken in Groningen. Dit bedrijf installeerde meestal motoren in binnenvaartschepen, maar af en toe werden er ook andere klussen gedaan.

Ook op zee
Doordat er met de “Nomadisch” ook op zee werd gevaren, besloot men in 1963 de accommodatie te verhogen en de ramen van de kajuit te vervangen door patrijspoorten. Dit werd gedaan door smederij en stelmakerij Lubbers, die gevestigd was aan het Winschoterdiep, tussen Sappemeer en Zuidbroek. Volgens dhr. Veldman was deze Lubbers een uitstekend vakman en zou hij ook de betimmering van de accommodatie ter hand nemen. Doordat Lubbers het echter zo druk kreeg met de fabricage van stalen stuurhutten heeft Veldman de aftimmering zelf uitgevoerd.

De “Nomadisch” heeft door heel West-Europa gevaren. Er werd van alles vervoerd, zoals stukgoed, hout, stenen, enz. Eén vracht springt er uit en wel het transport van het beeld “De Waalpalen”, dat thans in de Rembrandtlaan in Hoogezand staat.

Volledig Certificaat van Onderzoek (CvO)
Om te voldoen aan de eisen voor de verlenging van het certificaat, zijn een marifoon en een AIS-systeem geïnstalleerd, waarmee men een schip kan traceren. In het droogdok in Groningen werd het grootste gedeelte van de bodem “gedubbeld” zodat het schip weer voor lange tijd over voldoende bodemdikte beschikt.

Met deze certificaatverlenging is de “Nomadisch” weer voor jaren geschikt voor de vrachtvaart.

Technische gegevens ms. Nomadisch
Scheepstype:               Motorvrachtschip (luxemotor)
Europanummer:         03040435
Bouwjaar:                    1928
Bouwwerf:                   Scheepswerf Thiecke in Martenshoek
Kadasternummer:      435 B. Winsch. 1928
Tonnage:                     115 ton en na de verhoging van de holte 141 ton
Afmetingen:                Lengte: 27,30 meter, breedte: 5,08 meter.
Holte bij bouw:          1,63 meter
Holte na verhoging:  1,87 meter
Motor:                          Nering-Bögel
Motortype:                  EM2
Vermogen:                  50 pk
Motornummer:         295


Lees meer...

Veenkoloniaal Museum

Ontdek de Gouden Eeuw van de Groninger Veenkoloniën in Veendam. Het Veenkoloniaal Museum is in 1939 opgericht en kwam voort uit de Veenkoloniale Vereniging voor Oudheidkunde. Sinds 1989 is het museum gehuisvest in de voormalige RHBS van Veendam.


Lees meer...

Visserijmuseum Termunterzijl

Het museum geeft u een inkijk in de geschiedenis van het Eems-Dollard gebied. Termunterzijl (Ziel) veranderde van een drukke koopvaardijhaven tegen het eind van de negentiende eeuw in een visserijhaven. Vanaf het begin van de huidige eeuw verdween langzamerhand de commerciële garnalenvisserij. Het dorp behield echter een maritiem en toeristisch karakter. Gedurende de wintermaanden worden lezingen gehouden, de thema’s staan altijd in directe relatie tot het gebied.


Lees meer...

Visserijmuseum Zoutkamp

Aan de oude binnenhaven van de historische vissersplaats Zoutkamp vindt u het Visserijmuseum Zoutkamp. Het museum is gevestigd in de voormalige, monumentale ‘betonningsloods’ van Rijkswaterstaat. De oude ijzeren hefkraan op de havenkade en de rails waarover de ‘tonnen’ op lorries voor onderhoud naar binnen konden worden gereden, zijn daarvan nog de stille getuigen.


Lees meer...