Tasmanroutes

Ontdek en beleef Groningen met de Tasmanroutes een verzameling van aanloop- en doorgaande vaarroutes weergegeven op de Tasmanvaarkaart.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water
previous arrow
next arrow
Slider

Waterkaarten

1 Waterkaarten
2 Waterkaarten Duitsland
3 Hydrografische kaarten
4 Uitleg getij
5 Scheepsdocumenten
6 Unsere deutschen Schiffstouristen

1 Waterkaarten

De Tasmanvaarkaart is geen nautische kaart maar alleen een overzichtskaart waarop de meest belevingsvolle vaarroutes, als Tasman vaarroutes, zijn aangegeven. Voor de nautische informatie dient u te beschikken over de zeer nauwkeurige ANWB waterkaarten. Omdat de Tasmanvaarkaart ook een nauwkeurige overzichtskaart is, kunt u daarnaast ook volstaan met alleen een digitale waterkaart.

Met de nautische kaarten 1 t/m 7 van de ANWB kunt u zowel de aanlooproutes als de Tasman vaarroutes varen. Voor alleen de Tasmanroutes dient u in ieder geval te beschikken over de ANWB kaarten 2, 3 en 4. Voor de aanlooproutes in Duitsland zie bij ‘Waterkaarten Duitsland’.
ANWB waterkaarten
Die Tasman-karte ist keine Seekarte, sondern nur eine Übersichtskarte, auf der die erfahrensten Fahrtrouten wie Tasman-routen angegeben sind. Für die nautischen Informationen benötigen Sie die ANWB-Wasserkarten.

Mit den Seekarten 1 bis 7 des ANWB können Sie alle Tasman-routen befahren. Für die Anflugrouten in Deutschland verweisen wir auf die Papierseekarten des KartenWerft-Verlages.

Wateralmanak

Wateralmanak (deel 2 ANWB) is een compleet naslagwerk met alle bedieningstijden van bruggen en sluizen in Nederland. De Wateralmanak heeft een directe koppeling met de waterkaarten.

Zo zijn in de almanak de brugnummers opgenomen die verwijzen naar de ANWB waterkaarten. Daarnaast bevat de almanak praktische informatie, zoals openingstijden en voorzieningen van meer dan 1000 jachthavens. Van deze Wateralmanak verschijnt jaarlijks een herziene versie.

De Wateralmanak is verkrijgbaar in alle ANWB-winkels, in vrijwel alle watersportzaken en nautische webshops.
(EAN 9789018045944)

2 Waterkaarten Duitsland

Voor de aanlooproutes in Duitsland verwijzen wij naar de waterkaarten van de Duitse uitgever KartenWerft. Elke waterkaart is inclusief een digitale versie. Met de app op uw tablet of smartphone kunt u alle vaarwegen in Duitsland bevaren.

Für die Anflugrouten in Deutschland verweisen wir auf die Wasserkarten des deutschen Verlags KartenWerft. Jede Wasserkarte enthält eine digitale Version.

Waterkaarten KartenWerft

Voor de Tasman vaarroute ‘Euregioroute’ is het verstandig ook de nautische waterkaart ‘Atlas 8’ (Ems und Friesland) aan te schaffen.

Ems und Friesland

3 Hydrografische kaarten

Voor de Nederlandse kust geeft de Dienst der Hydrografie de 1800-serie uit. Dat gebeurt echter niet jaarlijks, maar alleen als er inhoudelijk aanleiding toe is. De gebruiker moet de kaart zelf corrigeren aan de hand van Berichten aan Zeevarenden (BaZ). De Dienst der Hydrografie publiceert deze wekelijks op defensie.nl. Er is ook een overzicht van actuele en in bewerking zijnde uitgaven van zeekaarten. Voor de meesten onder u zal het echter zo zijn dat u een nieuwe hydrografische kaart aanschaft als er inhoudelijk iets wijzigt. Gewoonlijk gebeurt dit als de waterdieptes op de kaart substantieel zijn gewijzigd. Bij de meeste nautisch webshops zijn actuele hydrografische kaarten te koop.

Wij raden daarom aan zoveel mogelijk gebruik te maken van een actuele digitale waterkaart voor de kustwateren. Actuele en accurate digitale waterkaarten voor de kustwateren worden uitgegeven door de firma Stentec. Voor de Waddenzee en de Dollard zijn de kaarten DKW 1811 (Waddenzee West) en DKW 1812 (Waddenzee Oost) relevant.

Hydrografische kaart

4 Uitleg getij

De vaartoerist die het Wad of de Dollard gaat bevaren dient het nodige te weten over het gebruik van de hydrografische kaart en over het getij. In toelichting over het getij leest u meer over het omgaan met de hydrografische kaart en over het getij.

 1. Toelichting over ‘Getij’

Met name is iets meer kennis over het getij zinvol bij de Tasman Graanroute, die voor een gedeelte ook over de Dollard gaat. En ook voor de Euregioroute waarbij de Dollard wat betreft de Eems van Emden naar Delfzijl wordt overgestoken. De vaarroute van Emden (Eems) naar Delfzijl steekt u schuin over. Hoewel de vaarroute over het gehele traject voldoende diep is en u ongeacht het tij kunt schutten in zowel Emden als Delfzijl, is het toch handig i.v.m de stroomrichting deze van Emden naar Delfzijl rond of tot 2 uur na HW over te steken. Omgekeerd rond LW en tot circa 2 na LW. Op de Eems bij Emden moet u in de recreatiegeul varen. Dat is het vaarwater net buiten de betonde hoofdgeul. Ook bij laag water kunt u daar uitstekend varen.

 1. Delfzijl (hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen)
 2. Lauwersoog (hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen)
 3. Nieuwe Statenzijl (hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen)

Getijde informatie op internet
Rijkswaterstaat Waterinfo verstrekt op internet een overzichtskaart waar in Nederland de meetstations zijn gevestigd. Door klikken op een meetstation (melding: meer details) wordt een grafiek zichtbaar waar u van uur tot uur de hoogte van het tij kunt lezen. Zo kunt u voor Delfzijl, Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl de actuele tij-informatie raadplegen.‏

5 Scheepsdocumenten

5.1 Binnenvaart Politie Reglement (BPR)
In Nederland moet elk schip met een afsluitbare kajuit een exemplaar van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) aan boord hebben (artikel 1.11 BPR). Open boten zoals een open sloep, roeiboot, kano of open zeilboot hoeven dat dus niet.

Met de aanschaf van de Wateralmanak I van de ANWB heeft u alle scheepvaartwetten aan boord en voldoet u aan uw wettelijke verplichting wat betreft de BPR. Een zinnige aanschaf als u ook op wateren vaart waar andere wetgeving van toepassing is (zoals de RPR). In plaats van een papieren exemplaar is het ook toegestaan een digitaal exemplaar van de BPR aan boord te hebben. Bijvoorbeeld op uw smartphone of tablet.

In den Niederlanden muss jedes Schiff mit abschließbarer Kabine eine Kopie der Vorschriften der Binnenschifffahrtspolizei (BPR) haben. Offene Boote wie ein Ruderboot, ein offenes Segelboot oder ein Kanu sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. Viele kaufen den Water Almanak I bei der ANWB. Der Almanak I enthält alle gesetzlichen Anforderungen. Es ist auch gestattet, eine digitale Kopie zu verwenden. Zum Beispiel auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

 1. BPR Binnenvaart Politie Reglement
 2. BPR bijlagen
 3. Vaarbewaarkaart
  (handig overzicht met de belangrijkste verkeerstekens en regels op het water)

5.2 Vaarbewijs
Er geld geen minimale leeftijdsgrens voor zeilboten en roeiboten die korter zijn dan 7 meter. Als je een snelle motorboot wil besturen heb je een vaarbewijs nodig.

 • Je mag een motorboot besturen vanaf 18 jaar oud
 • Op 16 jaar mag je een motorboot, groot schip en zeilboot die langer dan zeven meter zijn besturen.
 • De boot mag niet sneller varen dan 13 kilometer per uur als je onder de 16 jaar oud bent.
 • De boot mag ook niet langer zijn dan 7 meter zijn. In de praktijk komt dit vaak neer op een motor maximaal 2,5 PK.
 • Op 12 jarige leeftijd mag je een open motorboot welke niet harder kan varen dan 13 kilometer per uur kan varen en korter is dan zeven meter.

Vaarbewijs schepen van 15 tot 25 meter
Voor een vaarbewijs is een cursus aan te bevelen. U moet in ieder geval examen doen.
Er zijn twee vaarbewijzen:

Vaarbewijs 1
Voor schepen die langer zijn dan 15 meter en/of harder kunnen varen dan 20 km/uur is vaarbewijs 1 nodig. U mag met dit schip op alle binnenwateren varen. Vaarbewijs 1 heeft u ook nodig als u met uw schip, ook als deze korter is dan 15 meter, in Duitsland wilt varen.

Vaarbewijs 2
Deze heeft u nodig als het schip langer is dan 15 meter en/of sneller kan dan 20 km/uur en u wilt met dit schip varen op IJsselmeer, IJmeer, Westerschelde, Waddenzee, Markermeer, Oosterschelde, Eems en Dollard. Voor vaarbewijs 2 moet men al in het bezit zijn van Vaarbewijs 1.

5.3 Marifooncertificaat
Als u in uw schip een marifoon wilt gebruiken (zenden + ontvangen), dient u bezit te zijn van een Bedieningscertificaat. Daartoe moet u een examen afleggen bij het CBR. Vooraf kunt u een cursus volgen, maar u kunt zich de benodigde kennis ook eigen maken via een online-cursus of het aanschaffen van en studieboek + cd-rom.
Opgemerkt moet worden dat iedereen, die niet in het bezit is van een Bedieningscertificaat wel een marifoon mag uitluisteren. U mag alleen niet zenden, d.w.z. communiceren met andere schepen of via de marifoon verzoeken voor een brugopening of een schutting in een sluis.

5.4 BTW-verklaring
Vooral bij reizen in het buitenland is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat een schip vrij is van btw-heffing. Koopt u een schip, vraag dan altijd naar een document dat bewijst dat de btw is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld de originele rekening zijn. Verkoopt u uw schip? Zorg er dan voor dat de nieuwe eigenaar dit document in handen krijgt. Deze verklaring is onbeperkt geldig bij de boot waarvoor deze is verstrekt. Ook als u een waddentocht maakt en één van de waddenhavens bezoekt en zelfs als u terugkomt in een waddenhaven als Harlingen, Lauwersoog of Delfzijl kunt u bezoek krijgen van de douane is het verstandig een kopie van de originele rekening bij u te hebben.

Beschikt u niet meer over de originele factuur, maar kunt u aannemelijk maken dat in Nederland wel de BTW is voldaan, dan is het mogelijk een zogenoemde BTW-verklaring van de douane te krijgen. Dit is een officieel document dat in heel Europa wordt geaccepteerd. Op het keurig in plastic gesealde document staan de gegevens van het schip vermeld, evenals de bevestiging dat het schip vrij is van btw-heffing. Omdat de naam van de eigenaar niet op het document staat, kunt u dit document gemakkelijk doorgeven aan eventuele volgende eigenaren

5.5 Scheepsdocumenten in het buitenland
Om met uw schip in bijvoorbeeld Duitsland te varen heeft u een aantal extra verplichtingen. Zo dient u in Duitsland, als uw schip een vermogen heeft van meer dan 5 pk, ook in het bezit zijn van ten minste Vaarbewijs 1 en nog enkele andere documenten.

 1. Scheepsdocumenten varen in Duitsland

6 Unsere Deutschen Schiffstouristen

Die nördliche Niederlande – das sind mehr als 1300 Kilometer an schiffbaren Flüssen und Kanälen und mehr als 30 Seen, die für gemütliche Bootstouren wie geschaffen sind.

Friesland Manfred FenzlDas Buch “Friesland” beschreibt nicht nur die schiffbare Flüssen in die Provinz Friesland, aber auch die Flüssen in die Provinzen Groningen, Drenthe und Overijssel. Nicht nur die schönsten Routen, aber zeigt Ihnen auch, wo Sie inmitten der Natur oder in einem der komfortablen Yachthäfen festmachen können. Viele Übersichtskarten und Detailpläne mit Angaben zu Brücken und Schleusen sowie zahlreiche Fotos sorgen für optimale Orientierung. Zusammen mit Tipps zu Versorgungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten in den pittoresken Städten und Dörfern steht einem gelungenen Urlaub zwischen Ems, Waddenzee und IJsselmeer nichts mehr im Weg!

Het zeer informatieve boek “Friesland” heeft weliswaar de titel ‘Friesland’, maar beschrijft niet alleen de vaarwegen in de provincie Friesland. Ook de vaarwegen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel worden beschreven. De overzichtskaarten en gedetailleerde plattegronden met informatie over bruggen en sluizen leveren veel nuttige nautische informatie.

Het boek is bij de uitgever Delius-Klasing te bestellen, maar ook bij de boekhandel en bij veel nautische webshops in Nederland en Duitsland (ISBN 978-3-667-10951-4)