Tasmanroutes

Ontdek en beleef Groningen met de Tasmanroutes een verzameling van aanloop- en doorgaande vaarroutes weergegeven op de Tasmanvaarkaart.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water

.
.
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ontdek en beleef Groningen over water
previous arrow
next arrow
Slider

Zuidhorn

Zuidhorn – Noordhorn – Briltil

Zuidhorn
De spoorbrug bij Zuidhorn doemt al in de verte op als men over het Van Starkenborghkanaal vaart. De brug die in 2017 is geplaatst fungeert als een landmark. Ook andere bruggen in het kanaal zijn recent vervangen zoals de hefbruggen bij Dorkwerd, Aduard en Zuidhorn. De bruggen zijn vervangen in het kader van de verruiming en de verbreding van de vaarweg Lemmer-Delfzijl.

 

Geschiedenis
Zuidhorn en het noordelijker gelegen Noordhorn zijn ontstaan in een gebied waar de zee vroeger af en toe over het land kwam en vruchtbaar slib afzette. De kern van beide dorpen ligt op een tot 5 meter hoge zand-keileemrug die het leven hier mogelijk maakte als bescherming tegen overstromingen.
In Zuidhorn draagt het de naam De Gast en is sinds de jaren 1990 beschermd dorpsgezicht. Aan deze centrale as van het dorp verrezen eind 19e en begin 20e eeuw veel fraaie villa’s en werd in 2007 aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Dorpskerk
De hervormde kerk van Zuidhorn dateert uit de 12e of 13e eeuw. Het kerkorgel is in 1793 gebouwd door Frans Casper Snitger en zijn compagnon Heinrich Hermann Freytag. Het is gelegen in het oudste deel van Zuidhorn met karakteristieke huisjes.

Sint-Jozefkerk
De rooms-katholieke Sint-Jozefkerk werd in 1844 gebouwd en is een rijksmonument. Het houtsnijwerk-altaar komt uit een Jezuïetenstatie in de stad Groningen (1700). Het eikenhouten beeld dat in de kerk links van het altaar hangt, Onze Lieve Vrouw van Aduard, stamt uit 1500.

Borgen
In het dorp Zuidhorn waren vroeger meerdere borgen te vinden. De laatste borg die werd afgebroken was de Hanckemaborg rond 1878. Van deze borg is alleen het schathuis overgebleven, dat in 1965 werd herbouwd. De omtrekken van de borg zijn in 1993 aangegeven in de omgeving door de Historische Kring Zuidhorn.

Kunstwerk “Windschip”
In de botenbuurt van Zuidhorn waar de straten namen dragen als Aak, Botter en Sloep staat een kunstwerk genaamd “Windschip” van Hanshan Roebers uit Koudum. Het schip dankt zijn vorm aan de schepen die in het verleden gemaakt zijn op de werven aan het Hoendiep en aan de wind die in het verleden vrij spel had in deze omgeving. De stand van het schip en het zeil hangen af van de windrichting.

Uitgaan
Zuidhorn is wat betreft horecabedrijven en uitgaan goed voorzien. In het dorp zijn op korte afstand restaurants te vinden die gerechten uit de Italiaanse, Chinese en Franse keuken serveren. Zomers kunt u op de leuke terrassen plaatsnemen. Ook het winkel aanbod is divers te noemen.

Tegenwoordig worden Noord- en Zuidhorn gescheiden door het Van Starkenborghkanaal. Over dit kanaal ligt tussen Noordhorn en Zuidhorn een hefbrug, ten oosten van de dorpen een brug in de provinciale weg en ten westen van de dorpen een spoorbrug.

Noordhorn
De naam Noordhorn betekent: noordelijke hoek en is een verwijzing naar de loop van de keileemrug, die hier een knik maakt. Op deze zandrug ligt het dorp. In de 13e eeuw werden de eerste dijken aangelegd in het gebied rond Noordhorn, waarop de eerste bewoning ontstond. Bekend is dat er rond 1280 een kerk werd gebouwd (nu de Nederlands Hervormde Kerk).
Het dorp en zijn omgeving vormden meerdere keren het toneel van verschillende gevechten. In 1417 de Slag bij Okswerderzijl. En ook in 1438 vond een veldslag plaats, waarbij het dorp gedeeltelijk in brand werd gestoken. In 1498 vond er opnieuw een slag plaats, en later raakte het betrokken bij de Tachtigjarige Oorlog. Uiteindelijk vond op 30 september 1581 de Slag bij Noordhorn plaats, waarbij de Spanjaarden onder Verdugo de troepen onder John Norreys (of Norrits) en Willem Lodewijk op het veld ten westen van Noordhorn versloegen. Hierbij vielen meer dan 2.000 doden. De plaats werd opnieuw vernietigd en werd pas in 1594 opnieuw opgebouwd.
In de Korenmolen de Fortuna is een Duo-expositie over de Slag bij Noordhorn en de geschiedenis van de molen Fortuna.

Korenmolen de Fortuna
Schipperstraat 2a Noordhorn
Open: in principe iedere zaterdag 10-17 uur en als de blauwe wimpel uithangt of  op afspraak: 0594 – 506 304 (Gerda Jaarsma, molengids) of via de link ‘mail sturen’
op de website www.molenfortuna.nl. Voor actuele gegevens over de opening van de molen kijk op de facebookpagina van Molen de Fortuna Noordhorn. De molen Fortuna is een zogenaamde koren- pelmolen. Dat houdt in dat de molen graan kan malen, maar ook in staat is om gerst en/of rijst te pellen. Op de molen is het nog steeds mogelijk om meel te malen. In 2018 is de molen voorzien van nieuwe roeden.

Voormalige taverne/herberg De Gouden Leeuw
Langestraat 48 Noordhorn
Eerste vermelding in 1622 en sinds 1780 met doorrit, de plaats waar rijtuigen van frisse paarden werden voorzien. Tegenwoordig een particulier woonhuis.

Kerk van Noordhorn
De kerk van Noordhorn, die omstreeks 1280 werd gebouwd, is te bezichtigen. Het kerkgebouw is vrijwel uitsluitend uit tufsteen opgetrokken. Aan dit kerkgebouw is in de loop van de eeuwen veel veranderd. De schipmuren werden verhoogd en voorzien van grotere ramen. Bovendien werd het kerkgebouw in westelijke richting verlengd. De huidige toren werd in 1765 gebouwd.

Interieur
Fraai zijn de herenbanken die het kerkgebouw sieren. Ze behoorden toe aan de familie Clant, die in Zuidhorn de borg Hankema bezat, de familie Bennema en de familie Geertsema. Op het koor staat de zeventiende-eeuwse avondmaalstafel.

Briltil
Briltil is ontstaan rond 1600. De naam van het dorp komt van een ophaalbrug (til) over het Hoendiep naar de streek de Bril (bril betekent drassig land) ten noordwesten van de brug. Het dorp ligt pal tegen Zuidhorn aan en heeft nog een klein aantal historische gebouwen en een jachthaven. De witte draaibrug over het Hoendiep wordt over het algemeen de Briltil genoemd, maar heet in werkelijkheid Brildraai. Het oude veerhuis bij de Brildraai is in gebruik als restaurant.

Op de website www.welkominzuidhorn.nl is meer informatie te vinden, ook over het winkelaanbod en de activiteitenagenda.
Foto’s : WelkominZuidhorn.nl / St Uit de Kunst